Klíčová témata

Seberealizace

 • kvalitní školství v nejširším smyslu
 • zvýšení prestiže pedagogů
 • vedení dětí k samostatnosti, tvořivosti, odpovědnosti za výsledky a také k úctě ke spoluobčanům

Prosperita regionů

 • kvalitní učitelé a školy
 • větší konkurence na trhu, více podnikavosti, více investic
 • lepší bydlení a rychlejší dopravní mobilita

E-armáda

 • celistvost, svoboda a nezávislost republiky ve stávajících hranicích
 • high-tech obrana vlasti

Vnitřní bezpečnost

 • snížení zločinnosti, zejména politické, justiční a policejní korupce
 • kvalitnější fungování soudů, boj s domácím násilím a reforma exekučního systému

Pomoc

 • lépe fungující stát, který neotravuje, ale pomáhá
 • dostupné bydlení
 • solidární a inspirující společnost

Hrdost

 • budeme úspěšnější zemí
 • budeme na Českou republiku více hrdí
 • uděláme rázný krok k návratu do světové špičky

Pokud Vás můj program oslovil, budu rád, když mě podpoříte a pomůžete nechat rozkvést naši krásnou zemi.​

Previous slide
Next slide